Nederlandse series 1954-2020

Het verzamelen van lucifersetiketten (destijds sprak men nog van het ‘sparen van lucifersmerken’)
werd een rage toen de kruidenier Centra in 1954 begon met het uitbrengen van ‘series om
te verzamelen’.

 

In 2012 ontstond het idee om voor het maanblad van de Nederlandse Vereniging ‘De
Verzamelaar’ een reeks artikelen te gaan maken van de bekendste Nederlandse series van
fabrieken en kruideniers in chronologische volgorde, te beginnen bij de eerste serie van Centra uit
1954, gebruik makend van de moderne mogelijkheden voor pagina-opmaak en het scannen van
afbeeldingen. Een chronologische volgorde geeft een mooi tijdsbeeld en daarnaast is er voor
gekozen om bij elke serie en kruidenier een klein stukje achtergrondinformatie te plaatsen.
Deze artikelen vormden de basis voor dit nieuwe overzicht. Na publicatie in ‘de Verzamelaar’ is
deze verder uitgebreid met wat bekendere, kleine series met reclame voor bedrijven en producten
en met een aantal bijlagen.

 

Beginnende verzamelaars of geïnteresseerden die de oude plakboeken van zolder weer hebben
teruggevonden hebben met dit overzicht een hulpmiddel om de verzameling op te zetten of verder
uit te breiden. Daarnaast hopen we dat het bij een aantal mensen nostalgische gevoelens zal
oproepen en dat het men zal aanzetten om (opnieuw) te gaan verzamelen. Zoals gezegd bevat dit overzicht series die in Nederland zijn uitgegeven door fabrieken en handelaren en o.a. in kruidenierswinkels werden verkocht (zoals Molen, Vlinder, Attema) en series die door de kruideniers en supermarkten zelf werden uitgegeven. Daarnaast een aantal reclame series (zoals Rizla+) die landelijk werden uitgegeven en verkrijgbaar waren bij o.a. sigarenwinkeliers.

 

overzicht series 1954-2020-voorwoord

overzicht series 1954-2020-pagina 1-28

overzicht series 1954-2020-pagina 29-56

overzicht series 1954-2020-pagina 57-84

overzicht series 1954-2020-pagina 85-112

overzicht series 1954-2020-pagina 113-140

overzicht series 1954-2020-bijlagen