Doel van de Stichting

De Stichting Studie- en Documentatiegroep Lucifersetiketten bestaat sinds begin jaren ’90. Daarvoor maakte de studie- en documentatiegroep onderdeel uit van de Nederlandse Verenging De Verzamelaar.

De S&D Groep Lucifersetiketten is een stichting met als doel het promoten van het verzamelen van luciferetiketten, luciferdozen en lucifersboekjes. Daarnaast bestaat de stichting met als doel om studie te doen naar de herkomst en ouderdom van in Nederland en België uitgeven merken. De stichting spreekt over lucifersetiketten, maar in de volksmond wordt vaak nog gesproken over lucifermerken, lucifersmerken of lucifer merken.

Doel van de Stichting

  • Het doen van studie naar de herkomst en ouderdom van etiketten, boekjes en doosjes voor lucifers gemaakt door Nederlandse en Belgische fabrieken of bestemd voor de Nederlandse en Belgische markt.
  • Het doen van studie naar de geschiedenis van de Nederlandse en Belgische lucifersindustrie.
  • Het documenteren van lucifersetiketten, -boekjes en –doosjes gemaakt in of bestemd voor Nederland en België.
  • Het stimuleren van de belangstelling voor het verzamelen van lucifersetiketten, -boekjes en –doosjes o.a. door publicaties in Vonkvrij, het (mede) organiseren van beurzen en het uitgeven van catalogi.

Vonkvrij

Bij de oprichting stond het documenteren van Nederlandse etiketten centraal. Vanaf de jaren ’50 tot aan begin jaren ’70 kwamen verzamelaars bij elkaar om documentatielijsten samen te stellen. De eerste bijeenkomsten vonden plaats op het Centraal Station in Amsterdam. Later werden andere locaties gekozen waar een groep verzamelaars bij elkaar kwam. In die tijd zijn in totaal ruim 100 documentatielijsten verschenen.


Vanaf begin jaren ’70 bracht de S&D Groep een kwartaalblad uit, Vonkvrij. Dit blad heeft in de jaren erna veel informatie over het verzamelen van lucifersetiketten gebracht. Ook werden nieuwe documentaties uitgegeven. Vanaf begin jaren ’90, binnen de stichting, is een aanvang begonnen met het documenteren en afbeelden van alle in Nederland uitgegeven lucifermerken. Ook zijn diverse catalogi verschenen.

Medio 2016 is het laatste nummer verschenen en het werk van de stichting is vanaf dat moment volledig digitaal gegaan.


Waardebepaling

U heeft wat schriften met lucifermerken op zolder gevonden. Er staat al jarenlang een grote tas met luciferdoosjes of luciferboekjes in de weg.  Uit de nalatenschap of bij het opruimen van uw ouderlijk huis treft u een verzameling met luciferetiketten aan. U heeft geen idee van de herkomst, de datering of waarde van de etiketten. Meer »